Nawigacja

Szkolna Liga Klas

SLK 2012/2013

Wyniki Szkolnej Ligi Klas w roku szkolnym 2012/2013

 

 

 

 

SZKOLNA LIGA KLAS - WYNIKI ZA LUTY 2013 R.

 

KLASY I-III

 

 

Klasa

Zachowanie uczniów

Wyniki dydaktyczne

 

Udział w konkursach

Wystrój klasy

Działalność

społeczna i proekologiczna

Pomoc zwierzętom

Czytelnic

two

Promocja zdrowia

Suma punktów

 

 

Wyniki

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Miejsce

Suma punktów

 

Punktualność

 Ocena zachowania

Procentowa ilość uczniów wzorowych (punkty)

 

Makulatura  kg (punkty)

Baterie  szt.(punkty)

Nakrętki

Szt.(punkty)

 

I a

4

4

 

 

 

27 kg

825

3239

 

 

 

 

8

 

I b

1

2

 

 

 

17 kg

27

2225

 

 

 

 

3

 

II a

2

1

 

 

 

17 kg

0

25616

 

 

 

 

3

 

II b

3

5

 

 

 

     230 kg

22

29832

 

 

 

 

8

 

III a

4

3

 

 

 

37 kg

325

2460

 

 

 

 

7

 

III b

5

5

 

 

 

37 kg

165

5000

 

 

 

 

10

 

 

KLASY IV-IV

 

Klasa

Zachowanie uczniów

Wyniki dydaktyczne

Udział w konkursach

Wystrój klasy

Działalność

społeczna i proekologiczna

Zawody sportowe

Promocja zdrowia

Suma punktów

 

 

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Za

II

2013

Razem

 

 

Punktual- ność

 

Ocena zachowania

Procentowa ilość uczniów wzorowych

 

 

Makulatura    kg

 

Baterie  szt.

 

Nakrętki

Szt.

 

IVa

1

1

 

 

 

15

0

4911

 

 

2

 

 

IVb

5

4

 

 

 

58

198

4973

 

 

9

 

 

V a

4

3

 

 

 

47

0

1214

 

 

7

 

 

V b

5

5

 

 

 

29

33

6941

 

 

10

 

 

VIa

3

4

 

 

 

2

312

9389

 

 

7

 

 

VIb

2

2

 

 

 

12

0

7652

 

 

4

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I SEMESTR 2012/2013

 

Klasy I - III

 

Klasa

Zachowanie uczniów

Wyniki dydaktyczne

 

Udział w konkur-sach

Wystrój klasy

Działalność

społeczna i

proekologiczna

 

Czytelnictwo

Promocja zdrowia

Suma punktów

 

 

Wyniki

Wyniki

Styczeń 2013

Wyniki

Styczeń 2013

Wyniki

 

 

Makulatura

 

Baterie

Góra grosza

Dary dla schroniska

Nakrętki

 

Wyniki

Styczeń 2013

 

Styczeń 2013

 

Punktualność

Ogólna ocena zachowania

Procentowa ilość uczniów wzorowych

 

 

 

 

Ia

10

12

23%(4)

-

10

1

5

0

1

1

4

-

48/Vm.

 

I b

6

8

22%(3)

-

9

1

4

1

0

1

5

-

38/ VIm.

 

IIa

8

7

35%(5)

-

10

4

3

5

5

4

4

-

55/ IVm.

 

II b

17

10

21%(2)

-

10

5

1

4

4

5

3

-

61/ IIm.

 

 IIIa

19

16

13%(1)

-

9

3

1

3

2

2

3

-

59/IIIm.

 

III b

17

20

21%(2)

-

10

2

2

2

3

3

3

-

64/ I m.

 

 

KLASY IV-VI

 

 

Klasa

Zachowanie uczniów

Wyniki dydaktyczne

Wystrój klasy

Działalność

społeczna i proekologiczna

Góra

Grosza

Czytelnictwo

Schronisko

Suma punktów

 

 

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Za I sem

Miejsce

 

 

 

Punktualność

 

 

Ocena zachowania

Średnia ocen

 

 

Makulatra

Kg

 

Baterie  szt.

 

Nakrętki

szt.

 

IVa

5

2

2

7

(219) 4

(45) 1

(16844) 4

1

4

0

30

VI

 

IVb

14

3

4

7

(276) 5

(300) 2

(14780) 2

3

3

4

47

III

 

Va

14

4

5

7,5

(231) 4

(599) 3

(16520) 3

2

2

5

49,5

II

 

Vb

12

3

3

8

(71) 1

(798) 4

(16949) 5

5

4

0

45

IV

 

VIa

10

5

4

9

(194) 3

(1128) 5

(16947) 5

4

5

4

54

I

 

VIb

14

1

1

10

(94) 2

(309) 2

(11760) 1

3

5

0

39

V

 

 

 

 

SZKOLNA LIGA KLAS - WYNIKI ZA GRUDZIEŃ 2012 R.

KLASY I – III

 

Klasa

Zachowanie uczniów

Wyniki dydaktyczne

 

Udział w konkursach

Wystrój klasy

Działalność

społeczna i proekologiczna

Zawody sportowe

Czytelnic

two

Promocja zdrowia

Suma punktów

 

 

Wyniki

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

za

XII

Razem

 

Punktual- ność

 Ocena zachowania

Procentowa ilość uczniów wzorowych

 

Makulatura  kg

Baterie  szt.

Nakrętki

Szt.

 

I a

2

3

 

 

5

33

3068

14372

 

 

 

10

 

 

I b

1

2

 

 

5

48

492

14987

 

 

 

8

 

 

II a

3

1

 

 

5

276

789

45080

 

 

 

9

 

 

II b

4

2

 

 

5

     669

425

49610

 

 

 

11

 

 

III a

5

4

 

 

5

225,5

335

25875

 

 

 

14

 

 

III b

5

5

 

 

5

148,5

455

25000

 

 

 

15

 

 

 

SZKOLNA LIGA KLAS - WYNIKI ZA LISTOPAD 2012 R.

KLASY I – III

 

Klasa

Zachowanie uczniów

Wyniki dydaktyczne

 

Udział w konkursach

Wystrój klasy

Działalność

społeczna i proekologiczna

Zawody sportowe

Czytelnic

two

Promocja zdrowia

Suma punktów

 

 

Wyniki

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

za

X

Razem

 

Punktual- ność

 Ocena zachowania

Procentowa ilość uczniów wzorowych

 

Makulatura  kg

Baterie  szt.

Nakrętki

Szt.

 

I a

4

3

 

 

5

8

3020

8182

 

 

 

12

 

 

I b

3

2

 

 

4

28

436

12174

 

 

 

9

 

 

II a

2

2

 

 

5

245

789

40780

 

 

 

9

 

 

II b

4

3

 

 

5

431

380

43937

 

 

 

12

 

 

III a

5

4

 

 

4

192

195

24610

 

 

 

13

 

 

III b

4

5

 

 

5

131

295

23000

 

 

 

14

 

 

 

 

SZKOLNA LIGA KLAS - WYNIKI ZA PAŹDZIERNIK 2012 R.

KLASY I – III

 

Klasa

Zachowanie uczniów

Wyniki dydaktyczne

 

Udział w konkursach

Wystrój klasy

Działalność

społeczna i proekologiczna

Zawody sportowe

Czytelnic

two

Promocja zdrowia

Suma punktów

 

 

Wyniki

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

za

X

Razem

 

Punktual- ność

 Ocena zachowania

Procentowa ilość uczniów wzorowych

 

Makulatura  kg

Baterie  szt.

Nakrętki

Szt.

 

I a

3

3

 

 

5

0

3020

8182

 

 

 

11

 

 

I b

2

3

 

 

4

28

436

5860

 

 

 

9

 

 

II a

1

2

 

 

5

232

450

32988

 

 

 

8

 

 

II b

4

3

 

 

5

209

275

35762

 

 

 

12

 

 

III a

5

4

 

 

4

162

85

11300

 

 

 

13

 

 

III b

5

5

 

 

5

71

210

10000

 

 

 

15

 

 

 

 

SZKOLNA LIGA KLAS – WYNIKI ZA PAŹDZIERNIK 2012 R.

KLASY IV – VI

 

Klasa

Zachowanie uczniów

Wyniki dydaktyczne

 

Udział w konkursach

Wystrój klasy

Działalność

społeczna i proekologiczna

Zawody sportowe

Czytelnic

two

Promocja zdrowia

Suma punktów

 

 

Wyniki

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

za

X

Razem

 

Punktual- ność

 Ocena zachowania

Procentowa ilość uczniów wzorowych

 

Makulatura  kg

Baterie  szt.

Nakrętki

Szt.

 

IVa

1

1

 

 

3

70

37

7644

 

 

 

5

 

 

IVb

3

2

 

 

3

92

90

7866

 

 

 

8

 

 

V a

5

3

 

 

3

88

325

10079

 

 

 

11

 

 

V b

0

5

 

 

3

3

60

3000

 

 

 

8

 

 

VIa

2

4

 

 

4

105

789

8937

 

 

 

10

 

 

VIb

4

1

 

 

5

36

262

4251

 

 

 

10

 

 

 

 

SZKOLNA LIGA KLAS – WYNIKI ZA LISTOPAD 2012 R.

KLASY IV – VI

 

Klasa

Zachowanie uczniów

Wyniki dydaktyczne

 

Udział w konkursach

Wystrój klasy

Działalność

społeczna i proekologiczna

Zawody sportowe

Czytelnic

two

Promocja zdrowia

Suma punktów

 

 

Wyniki

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Za

XI

Razem

 

Punktual- ność

 Ocena zachowania

Procentowa ilość uczniów wzorowych

 

Makulatura  kg

Baterie  szt.

Nakrętki

Szt.

 

IVa

2

1

 

 

 

0

8

0

 

 

 

3

 

 

IVb

5

2

 

 

 

162

30

2435

 

 

 

7

 

 

V a

4

4

 

 

 

106

0

5040

 

 

 

8

 

 

V b

4

3

 

 

 

31

50

1250

 

 

 

7

 

 

VIa

1

5

 

 

 

65

80

2497

 

 

 

6

 

 

VIb

3

2

 

 

 

15

0

2670

 

 

 

5

 

 

 

 

SZKOLNA LIGA KLAS – WYNIKI ZA GRUDZIEŃ 2012 R.

KLASY IV – VI

 

Klasa

Zachowanie uczniów

Wyniki dydaktyczne

 

Udział w konkursach

Wystrój klasy

Działalność

społeczna i proekologiczna

Zawody sportowe

Czytelnic

two

Promocja zdrowia

Suma punktów

 

 

Wyniki

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Wyniki

 

Za

XII

Razem

 

Punktual- ność

 Ocena zachowania

Procentowa ilość uczniów wzorowych

 

Makulatura  kg

Baterie  szt.

Nakrętki

Szt.

 

IVa

2

1

 

 

4

9

0

 

 

 

 

7

 

 

IVb

5

5

 

 

4

10

59

2000

 

 

 

14

 

 

V a

3

4

 

 

4,5

25

274

2400

 

 

 

11,5

 

 

V b

3

3

 

 

5

30

73

857

 

 

 

11

 

 

VIa

3

3

 

 

5

24

103

3808

 

 

 

11

 

 

VIb

4

2

 

 

5

38

0

3120

 

 

 

11

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu
  ul. Koszykarska 2-4
  54-134 Wrocław
 • 71 798 69 30
  linie wewnętrzne:

  100- SEKRETARIAT
  102- wicedyrektor ds.PRZEDSZKOLA
  103- wicedyrektor ds.SZKOŁY
  111- księgowość
  113- intendent
  130- biblioteka
  140- pedagog
  141- psycholog
  150- portiernia
  170- pielęgniarka
  200- pokój nauczycielski

  tel.fax 71 798 44 30


Galeria zdjęć