Nawigacja

Komisja Rekrutacyjna

Komisja rekrutacyjna

do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 64 " Ekoludek"

powołana

Zarządzeniem nr 01/04/2017 z dnia 18.04.2017 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 we Wrocławiu

w sprawie

powołania komisji rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych

w  Przedszkolu nr 64 „ Ekoludek”

 

Na podstawie art.  157 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 we Wrocławiu na rok szkolny 2017/2018, zwaną dalej Komisją –w składzie:

1. Elżbieta Mulica

2. Maria Pacholczyk

3. Adam Jakub Wroński

4. Anna Tworuszka

§ 2

Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się : Elżbietę Mulicę

Na Administratora obsługi systemu rekrutacyjnego wyznacza się: Annę Tworuszkę

§ 3

Zadania Komisji określają art. 157 ust. 2 oraz art. 158 ust. 1-5 i 7 ustawy Prawo oświatowe.

 

§ 4

Wykonanie zarządzania powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7

Krzysztof Młyńczak

-------------------------------------------------

Komisja rekrutacyjna

 

do klas I Szkoły Podstawowej nr 19

powołana

Zarządzeniem nr 02/04/2017 z dnia 18.04.2017 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 we Wrocławiu

w sprawie

powołania komisji rekrutacyjnej do szkoły podstawowej klasy I

w  Szkole Podstawowej nr 19 im . Bolesława Chrobrego

 

Na podstawie art.  157 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 we Wrocławiu na rok szkolny 2017/2018, zwaną dalej Komisją –w składzie:

1. Elżbieta Mulica

2. Maria Pacholczyk

3. Adam Jakub Wroński

4. Anna Tworuszka

§ 2

Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Elżbietę Mulicę.

Na Administratora obsługi systemu rekrutacyjnego wyznacza się: Annę Tworuszkę

§ 3

Zadania Komisji określają art. 157 ust. 2 oraz art. 158 ust. 1-5 i 7 ustawy Prawo oświatowe.

 

§ 4

Wykonanie zarządzania powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7

Krzysztof Młyńczak

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu
  ul. Koszykarska 2-4
  54-134 Wrocław
 • 71 798 69 30
  linie wewnętrzne:

  100- SEKRETARIAT
  102- wicedyrektor ds.PRZEDSZKOLA
  103- wicedyrektor ds.SZKOŁY
  111- księgowość
  113- intendent
  130- biblioteka
  140- pedagog
  141- psycholog
  150- portiernia
  170- pielęgniarka
  200- pokój nauczycielski

  tel.fax 71 798 44 30


Galeria zdjęć