Nawigacja

Zebrania konsultacje

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017   w Szkole Podstawowej nr 19

 

12.09.2016 r. poniedziałek

 

klasy 0-3 - godz.17.30

klasy 4 – 6 - godz.17.00

 

 

Zebrania z rodzicami

 

12.09.2016r. Godz.18.00 Spotkanie przewodniczących klasowych Rad Rodziców z Dyrektorem Zespołu wybór Rady Rodziców SP- biblioteka

10.10.2016 r. poniedziałek

klasy 0-6 - od godz.17.00

 

Konsultacje z wychowawcami, nauczycielami

 

14.11.2016 r. poniedziałek

klasy 0-6 - od godz.17.00

 

Konsultacje z wychowawcami, nauczycielami

15.12.2016 r. czwartek

klasy 0-6  godz.17.00

 

Zebrania z rodzicami

 

Poinformowanie o propozycjach ocen semestralnych i zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr.

 

30.01.2017r. poniedziałek

klasy 0-6 godz.17.00

 

 

Zebrania z rodzicami

 

Poinformowanie o ocenach semestralnych

06.03.2017 r. poniedziałek

klasy 0-6   od godz.17.00

 

Konsultacje z wychowawcami, nauczycielami

 

10.04.2017 r. poniedziałek

klasy 0-6   od godz.17.00

 

Konsultacje z wychowawcami, nauczycielami

 

8.05.2017 r. poniedziałek

klasy 0-6  godz.17.00

 

 

Zebrania z rodzicami

Poinformowanie o propozycjach ocen rocznych i zagrożeniach oceną niedostateczną.

12.06.2017 r. poniedziałek

klasy 0-6  godz.17.00

 

Zebrania z rodzicami

Poinformowanie o ocenach  rocznych.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu
  ul. Koszykarska 2-4
  54-134 Wrocław
 • 71 798 69 30
  linie wewnętrzne:

  100- SEKRETARIAT
  102- wicedyrektor ds.PRZEDSZKOLA
  103- wicedyrektor ds.SZKOŁY
  111- księgowość
  113- intendent
  130- biblioteka
  140- pedagog
  141- psycholog
  150- portiernia
  170- pielęgniarka
  200- pokój nauczycielski

  tel.fax 71 798 44 30


Galeria zdjęć