Nawigacja

Profil Szkoły

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7wchodzą:

Przedszkole nr 64

Szkoła Podstawowa nr 19


Budynek szkoły położony jest w zacisznym miejscu osiedla Pilczyce, wśród zielonych  terenów rekreacyjnych i parku, a jednocześnie w bliskim sąsiedztwie komunikacji miejskiej; tramwajowej i autobusowej. Budynek  posiada trzy kondygnacje. Teren wokół szkoły jest ogrodzony.

Dzieci uczą się  w 19 oddziałach, liczba uczniów w oddziale wynosi od 15 do 28 osób. Zajęcia lekcyjne prowadzone są na jedną zmianę, rozpoczynają się o godzinie 8.00, a kończą o 14.25.

Szkoła  dysponuje 15 klasami  lekcyjnymi,  gabinetem do zajęć z muzyki i plastyki,  pracownią komputerową i multimedialną oraz gabinetem terapii psychologicznej, gdzie prowadzona jest m.in. terapia metodą biofeedback, terapii logopedycznej, gdzie odbywasię także terapia metodą według Warnkego. W szkole uczniowie mogą korzystać z  26 komputerów z dostępem do Internetu, które znajdują się w pracowni komputerowej oraz szkolnej bibliotece stanowiącej centrum multimedialne.

Nasza szkoła posiada nowoczesny obiekt sportowy, w skład którego wchodzą dwie sale gimnastyczne; większa do zajęć z gier zespołowych oraz mniejsza przeznaczona m.in. do ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt sportowy. Kompleks wyposażony jest w szatnie z łazienkami i toaletami. Lekcje wychowania fizycznego w okresie wiosenno - letnim odbywają się także na nowoczesnych boiskach do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz bieżni i skoczni lekkoatletycznej. W szkole znajduje się też aula, w której odbywają się różne uroczystości, a dzieci klas młodszych mają zajęcia ruchowe.

W szkole działa  świetlica szkolna, do której uczęszczają dzieci z klas I– III. Świetlica posiada dwa pomieszczenia oddzielone od siebie szklanymi drzwiami, korzysta także z gabinetów lekcyjnych i sal gimnastycznych. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 - 8.00 i od 11.30 - 17.00.

W świetlicy realizowany jest bogaty program zajęć w grupach podzielonych według wieku dzieci.

Przy szkole działa " Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły”, które od 2000 r.  zapewnienia uczniom  dodatkowe zajęcia  rozwijające zainteresowania dzieci w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

 

 OFERTA GASTRONOMICZNA

W Szkole Podstawowej Nr 19 działającej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 7 we Wrocławiu funkcjonuje stołówka oferująca smaczne, domowe obiady przygotowywane w doskonale wyposażonej kuchni- przy przyrządzaniu posiłków panie kierują się zasadami higieny Systemu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności HACCP.  W roku szkolnym 2015/16 cena obiadu (dwa dania) dla ucznia wynosi: 4,40zł. Istnieje możliwość wykupienia jednego dania - zupy: 1,10zł.  
 

 DOZÓR PLACÓWKI

Szkoła posiada monitoring wizyjny- zewnętrzny oraz system sygnalizacji włamania

( monitorowanie przez firmę ochroniarską), wyposażona jest także w wideodomofony. W szkole jest koordynator do spraw bezpieczeństwa. Wchodzenie i wychodzenie ze szkoły jest nadzorowane przez pracowników obsługi w godzinach zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
 

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego i psychologa, który prowadzi gabinet terapii psychologicznej.Od roku szkolnego 2010/2011 rozszerzyliśmy naszą ofertę o terapię metodą biofeedback oraz terapię logopedyczną z elementami terapii metodą według Warnkego. Pomoc dotyczy również zajęć gimnastyki korekcyjnej organizowanej w szkole oraz zajęć socjoterapii. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 4 mieszczącą się przy ul. Starogajowej 68, Centrum Terapii Biomed, Sądem Rodzinnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami poszerzającymi zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.


***

W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca prawidłowemu rozwojowi dzieci i osiąganiu przez nie sukcesów na miarę ich możliwości. Dyrekcja i grono pedagogiczne szczególnie mocno zabiegają o dobrą współpracę z rodzicami. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu rodzice angażują się w przygotowanie i udział w wielu szkolnych uroczystościach i imprezach takich jak: kiermasze świąteczne, festyny rodzinne czy obchody rocznicowe, podsumowanie Szkolnej Ligi Klas. Rodzice mogą liczyć na wsparcie pedagogów w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowywaniem swoich dzieci. W dydaktyce, wychowaniu i opiece kierujemy się głównie indywidualizacją metod oraz wspieraniem i rozwijaniem talentów dzieci.

Ważnym elementem pracy szkoły jest dbałość o bezpieczeństwo dzieci i ich dobre samopoczucie. Dla realizacji tych celów organizowany jest całoroczny konkurs na "Życzliwego i kulturalnego ucznia",  konkursy międzyszkolne z zakresu bezpieczeństwa Szóstakiada z Prewencją - dla uczniów klas 6 oraz Spartakiada z Prewencją - dla uczniów klas 3, a także spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w ramach istniejącej od 2009 roku Grupy Prewencyjnego Wsparcia.

Naturalną potrzebę ruchu i zabawy dzieci mogą realizować, biorąc udział w zajęciach Sportowej Ligi Klas, zajęć świetlicowych, kół zainteresowań. Dla rodziców i dzieci sześcioletnich oraz siedmioletnich organizujemy Drzwi Otwarte.

 


 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu
  ul. Koszykarska 2-4
  54-134 Wrocław
 • 71 798 69 30
  linie wewnętrzne:

  100- SEKRETARIAT
  102- wicedyrektor ds.PRZEDSZKOLA
  103- wicedyrektor ds.SZKOŁY
  111- księgowość
  113- intendent
  130- biblioteka
  140- pedagog
  141- psycholog
  150- portiernia
  170- pielęgniarka
  200- pokój nauczycielski

  tel.fax 71 798 44 30


Galeria zdjęć