Nawigacja

XIX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Anglojęzycznej i Niemieckojęzycznej Literatury Dziecięcej

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

XIX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Anglojęzycznej i Niemieckojęzycznej Literatury Dziecięcej

 

http://sptuszow.edupage.org/files/recytacja%281%29.jpg

 

XIX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Anglojęzycznej i Niemieckojęzycznej Literatury Dziecięcej

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VII do udziału w XIX edycji konkursu, w którym można zaprezentować swoje umiejętności wygłaszania tekstu poetyckiego, a także zdolności językowe i aktorskie.

Udział w konkursie należy zgłaszać do 6 kwietnia 2018 roku na adres:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 7 ul. Koszykarska 2-4   54-134 Wrocław,

pocztą elektroniczną: zsp7sekretariat@wp.pl/ w temacie - zgłoszenie na  konkurs

Po ustalonym terminie zmiany w repertuarze i składzie nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko pocztą elektroniczną na załączonym druku. Druk przesłany w wersji elektronicznej na adresy sekretariatów placówek w dniu 26 lutego 2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przygotować do recytacji tekst z literatury dziecięcej ( całość albo fragment) w języku niemieckim lub angielskim. Czas trwania recytacji do ok. 4 minut.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • I etap w macierzystych szkołach

-     II etap  21 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w ZSP nr 7 przy ul. Koszykarskiej 2-4

W II etapie wezmą udział laureaci konkursów szkolnych, po jednym reprezentancie z klas I-III oraz jednym z klas IV-VII z każdego języka :

-  I-III  - 1 uczeń j. angielski , 1 uczeń j. niemiecki

-  IV- VII  - 1 uczeń j. angielski , 1 uczeń j. niemiecki

                                                                                                             

Regulamin konkursu w roku 2018

1. Cele konkursu:

 • Prezentacja umiejętności uczniów
 • Propagowanie nauki języków obcych
 • Promowanie aktywności językowej dzieci
 • Spotkanie z literaturą obcojęzyczną dla dzieci i młodzieży w oryginale

2. Warunki uczestnictwa

 • Wykonawcy mogą zaprezentować tylko jeden z wybranych języków (angielski lub niemiecki) ze względu na to, że przesłuchania konkursowe odbywają się jednocześnie
 • uczestnicy mogą zaprezentować tylko jeden wiersz lub fragment prozy
 • czas recytacji wynosi do ok. 4 minut

3. Oceny i nagrody

 • W składzie jury znajdują się nauczyciele języków obcych. Nauczyciel- opiekun może być poproszony o udział w pracy komisji konkursowej. Musi mieć zatem kwalifikacje do nauczania języka obcego
 • Jurorzy oceniający wykonawców będą brać pod uwagę:
 • interpretację głosową 40%
 • poprawność językową, prawidłową wymowę, dykcję 40%
 • ogólne wrażenie artystyczne -możliwość posługiwania się rekwizytami i scenografią 20%
 • Jury może przyznać miejsca od I do III oraz wyróżnienia.

(Nagrody zapewnia organizator).

 • Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 21 kwietnia 2018 r.                                           

 

WZORY KART ZGŁOSZEŃ

Karta zgłoszenia

do Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej

organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu

email: zsp7sekretariat@wp.pl

 

Nazwa

szkoły

 

Adres szkoły

 

Telefon kontaktowy

 

Klasy

 

Imię i nazwisko ucznia,  klasa

Autor i tytuł utworu

 Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

 I - III

 

 

 

 

 IV - VII

 

 

 

         

Nauczyciel –opiekun może być poproszony o pracę w komisji konkursowej

Karta zgłoszenia

do Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

Niemieckojęzycznej Literatury Dziecięcej

organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu

email: zsp7sekretariat@wp.pl

 

Nazwa

szkoły

 

Adres szkoły

 

Telefon kontaktowy

 

Klasy

 

Imię i nazwisko ucznia,  klasa

Autor i tytuł utworu

 Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

 I - III

 

 

 

 

 IV - VII

 

 

 

         

Nauczyciel –opiekun może być poproszony o pracę w komisji konkursowej

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu
  ul. Koszykarska 2-4
  54-134 Wrocław
 • 71 798 69 30
  linie wewnętrzne:

  100- SEKRETARIAT
  102- wicedyrektor ds.PRZEDSZKOLA
  103- wicedyrektor ds.SZKOŁY
  111- księgowość
  113- intendent
  130- biblioteka
  140- pedagog
  141- psycholog
  150- portiernia
  170- pielęgniarka
  200- pokój nauczycielski

  tel.fax 71 798 44 30


Galeria zdjęć