Nawigacja

Historia szkoły

Kiedy na ruinach powojennych rodził się nowy Wrocław, tworzony pracą rąk Polaków zasiedlających ziemie dolnośląskie, wraz z nim tworzyła się infrastruktura potrzebna do odbudowy tego historycznego miasta. Wśród niej były również szkoły, a jedną z nich była Szkoła Podstawowa nr 19 na Pilczycach. 15 listopada 1945 roku w progi obecnej Szkoły Podstawowej nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 rozpoczęło naukę 63 uczniów, pod kierownictwem Pana Alfonsa Ślęzaka, w dwóch klasach lekcyjnych. Przez wiele kolejnych lat zmieniał się kształt i wygląd szkoły; liczba uczniów i kierownictwo. W jej murach nieustannie działały stowarzyszenia i organizacje służące uczniom jak: chór szkolny, sekcje sportowe, teatralne, muzyczne. W roku 1966 z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego nadano szkole imię Bolesława Chrobrego, który jest patronem placówki do dnia dzisiejszego. 18 listopada 2005 roku szkoła obchodziła swój jubileusz 60-lecia.Kolejny Jubileusz Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu obchodzić będzie w 2015 roku- tym razem 70-lecia.

Obchody 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 19 -Wrocław 1945-2005

 

18 listopada 2005 roku szkoła obchodziła swój jubileusz.

Uroczyste obchody rozpoczęła koncelebrowana msza święta  w Kościele Macierzyństwa NMP odprawiana przez Prałata księdza Józefa Mielczarka oraz księdza Piotra Bałtarowicza.

Wśród zaproszonych gości, których powitała Pani Dyrektor Teresa Szpak  byli: Pani Ewa Wolak Posłanka na Sejm. Pani Danuta Czerniak- Starszy Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium  Oświaty. Pan Józef Andrzej Beker – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, wraz z Panią Ewą Szczęch Kierownikiem Działu Szkół Podstawowych.

Pan Henryk Macała Radny Rady Miejskiej Wrocławia, oraz Pan Jarosław Maroszek – Dyrektor Działu Sportu.

Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele rady osiedla Pan Łukasz Osiński oraz Panie Halina Osetek- Smertyka i Irena Wasilewska reprezentujące związki zawodowe.

Zaproszenia przyjęli także Pan Ryszard Kuzia- Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Szkoły oraz Pan Heinrich Drummer, dyrektor Szkoły Podstawowej z Wiesenfelden w Bawarii, z którą od wielu lat prowadzona jest wymiana uczniowska.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, absolwentów, emerytowanych pracowników oraz byłej kadry kierowniczej

            Podczas uroczystego apelu zagrała  Reprezentacyjna Orkiestra Policyjna, zaś w części artystycznej wystąpili uczniowie SP Nr 19  wraz z  formacją taneczną „ Jast” Pana Zbigniewa Zasady, oraz młodzi artyści z Ośrodka Działań Społeczno-Kulturowych „Piast” prowadzonego przez Panią Jolantę Macałę.

Nad oprawą muzyczną i plastyczną czuwali nauczyciele, Panie Katarzyna Iżko-Zalewska i Pani Małgorzata Laskoś, zaś głównym koordynatorem były Panie Elżbieta Pawlina i Cecylia Heider.

Obchody zakończono zwiedzaniem szkoły, spotkaniami w klasach, wspomnieniami byłych dyrektorów, pracowników i absolwentów szkoły na poczęstunku przygotowanym przez dyrekcje szkoły wraz z rodzicami działającymi w radzie rodziców, oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.   

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu
  ul. Koszykarska 2-4
  54-134 Wrocław
 • 71 798 69 30
  linie wewnętrzne:

  100- SEKRETARIAT
  102- wicedyrektor ds.PRZEDSZKOLA
  103- wicedyrektor ds.SZKOŁY
  111- księgowość
  113- intendent
  130- biblioteka
  140- pedagog
  141- psycholog
  150- portiernia
  170- pielęgniarka
  200- pokój nauczycielski

  tel.fax 71 798 44 30


Galeria zdjęć