Nawigacja

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Warnke i Biofeedback

METODA WARNKEGO

Metoda Warnkego przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych, którzy wykazują opóźnienia w zakresie rozwoju i funkcjonowania języka mówionego i pisanego. Obserwuje się, że "co czwarte dziecko pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia wykazuje zaburzenia w rozwoju językowym, czyli dysponuje ubogim słownictwem, buduje zdania złożone z 1 - 2 słów". Dzieci te zazwyczaj wykazują zaburzenie sprawnego działania funkcji podstawowych, np. odróżnianie akustycznych cech dźwięku, takich jak częstotliowść, długość. Także w przypadku dysleksji obserwuje się zaburzenia działania trzech sfer - wizualnej, motorycznej i słuchowej właśnie. Dzięki Metodzie Warnkego można te deficyty niwelować. Badania wskazują, że dzięki automatyzacji funkcji podstawowych wspomagane są efektywne sposoby uczenia się, w tym także nauka czytania i pisania.

Dzięki urządzeniu BUP możemy zmierzyć funkcje podstawowe i otrzymać wynik w postaci rangi procentowej, jaką dziecko uzyskało w każdym z ośmiu testów.

Na podstawie diagnozy możemy opracować plan treningu, odpowiedni do wyników dziecka i zalecanych wartości docelowych.  BUP może być używany do testowania i treningu następujących funkcji podstawowych:

• określanie progu kolejności bodźców wzrokowych i słuchowych;

• słyszenie kierunkowe;

• różnicowanie tonów;

• synchroniczne wystukiwanie rytmu;

• czas reakcji z wyborem;

• rozpoznawanie wzorca częstotliwości;

• rozpoznawanie długości tonu.

Trening składa się z dwóch cześci:

1. Automatyzacji funkcji podstawowych (urządzenia BUP, BBU).

Brain-Boy Universal poprzez siedem gier treningowych  usprawnia i automatyzuje funkcje podstawowe, zwłaszcza odpowiedzialne za centralne przetwarzanie słuchowe. Poszczególne gry odpowiadają poszczególnym krokom diagnostycznym wykonanym na urządzeniu BUP.


2. Automatyzacji koordynacji półkul mózgowych przez trening lateralny oparty na urządzeniu Audio4Lab. U podstaw zaburzeń słyszenia centralnego leży niedostateczna koordynacja półkul mózgowych. Dzięki temu treningowi wzmacniane są istniejące połączenia neuronowe i tworzone są nowe. Trening polega na mówieniu i czytaniu synchronicznym (dziecka i terapeuty). Dźwięk przemieszcza się w słuchawkach z jednej strony na drugą. Takie płynięcie dźwięku z jednego do drugiego ucha stymuluje obie półkule mózgowe do intensywnego wysiłku i koordynuje ich pracę.

W naszej placówce dysponujemy sprzętem do treningu funkcji podstawowych – BUP, BBU.

Wskazaniem do objęcia dzieci treningiem wg Metody Warnkego są przede wszystkim dysleksja i ryzyko dysleksji, zaburzenie słuchu fonematycznego.

Więcej o metodzie można przeczytać na stronie:

http://www.metodawarnkego.pl/


EEG BIOFEEDBACK

jest dostępny w Polsce od niedawna. Wykorzystywany jest nie tylko do pracy z dziećmi, ale również do terapii ludzi dorosłych, sportowców, biznesmenów. Jest także bardzo pomocnym narzędziem psychologów, pedagogów i nauczycieli w pracy z dziećmi mającymi problemy szkolne. Ważną jego zaletą jest brak skutków ubocznych. Jedynym przeciwwskazaniem do prowadzenia terapii jest epilepsja (wyklucza epilepsję u dziecka badanie EEG).

Biofeedback powstał w amerykańskim ośrodku szkoleniowym NASA w latach sześćdziesiątych XX wieku, następnie wszedł do medycyny klinicznej. Był jednym z elementów szkolenia pilotów i astronautów, eliminującym negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywanych zadań. Za pomocą tej metody osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu.Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe), bowiem stan naszego umysłu i zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu.

Jak działa EEG BIOFEDBACK?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy uświadomić sobie, jak ważne dla naszego funkcjonowania jest działanie mózgu. Mózg kieruje czynnościami motorycznymi, snem, odczuwaniem głodu i pragnienia, decyduje o jakości naszych uczuć, emocji ...Otrzymuje i przetwarza sygnały przesyłane z różnych części ciała oraz bodźce ze świata zewnętrznego.

Pole elektryczne powstałe wokół komórek nerwowych w mózgu mogą być rejestrowane i przedstawione graficznie za pomocą EEG - elektroencefalografii.Fale EEG: fale mózgowe są elektrycznymi falami generowanymi w każdym mózgu. Badania wykazały, że zarówno częstotliwość fal mózgowych jak i ich amplituda nie jest stała i zależy od czynności, jaką umysł wykonuje. Ilość, rozkład przestrzenny, częstotliwość, amplituda, czas trwania tych fal określają stan, w jakim znajduje się mózg i cały organizm. Aparatura rejestruje cztery rodzaje fal - delta, theta, alfa, beta. Każda z tych fal odpowiada za inną aktywność mózgu, np.:

fale theta odpowiadają za sen i fantazjowanie, a  beta1 za aktywne myślenie, fale alfa pojawiają się w stanie relaksu. Jeżeli w czasie czuwania wytwarzamy za dużo fal theta, nie mamy warunków do sprawnego myślenia czy koncentrowania się. Podczas treningu EEG można nauczyć się regulować przebieg fal i dostosować je do aktualnych potrzeb.

Metoda EEG BIOFEEDBACK to hamowanie lub pobudzanie fal stosownie do potrzeb trenowanego pacjenta – podczas treningu mózg „uczy się” właściwego działania z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego.

JAK PRZEBIEGA TRENING EEG BIOFEEDBACK?

Aparatura do EEG Biofeedback jest wzbogaconym o opcję treningową i przystawkę dla sprzężenia zwrotnego aparatem EEG (komputer z odpowiednim oprogramowaniem, głowica, elektrody, monitor dla terapeuty i pacjenta).

Czujniki przyklejone do głowy odbierają fale mózgowe, które są wzmacniane i rejestrowane przez komputer. Komputer przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne, które jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili. Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią gry lub filmu, obserwuje trenowany na swoim monitorze.

Trenujący widzi czynność bioelektryczną swojego mózgu pod postacią samochodu, samolotu, piłek w ruchu lub pełnego obrazu filmu i uczestniczy w grze wyłącznie poprzez własne myśli. Kieruje samochodem, samolotem czy piłką, poprzez odpowiednią koncentrację umysłu na wykonywanym zadaniu, bez dotykania klawiatury, myszki itp. Terapeuta stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych, w zależności od klinicznych objawów i wzorców EEG, które są ocenione przed i w czasie treningu.

CELEM TERAPII

jest poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowania stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie.

 

  Terapię w naszej szkole prowadzą przeszkolone w Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii:

mgr Marcelina Maślankowska (I stopień) i mgr Irena Sroczyńska (I stopień).

 

Zgoda_na_terapie.doc

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu
  ul. Koszykarska 2-4
  54-134 Wrocław
 • 71 798 69 30
  linie wewnętrzne:

  100- SEKRETARIAT
  102- wicedyrektor ds.PRZEDSZKOLA
  103- wicedyrektor ds.SZKOŁY
  111- księgowość
  113- intendent
  130- biblioteka
  140- pedagog
  141- psycholog
  150- portiernia
  170- pielęgniarka
  200- pokój nauczycielski

  tel.fax 71 798 44 30


Galeria zdjęć